El logo QUIZZ

El article publicitari serveix per transmetre un Logotip per tal que els usuaris ho recordin.

Creiem conèixer perfectament alguns dels logos més famosos, però podràs reconèixer el logotip correcte entre els 5? com a exemple el logotip de Google (molt famós) Sabries dir quin és l’ordre dels colors? 

Visita la pàgina web de “Guess the logo“, un joc divertit i … sorprenent.

Voleu saber com han evolucionat els logos de Pepsi I Coca Cola? Visiteu la web del marketing-pub.fr