Dolços records d’estiu

  l’Estiu és amb diferència la meva estació preferida de l’any. Em recorda quan era petita: els meus pares ens portaven a les meves dues germanes

Read More »

Publicitat sobre rodes

Per promoure el turisme a Espanya, a Holanda, han llançat una campanya publicitària amb fundes de seient  de            bicicleta La idea és simple, donar una

Read More »